“ Resulullah (sav), söylediği bellensin diye kelamını üç kere tekrar ederdi.”