Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…”

(Azhâb, 6)