Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…”

(Ahzâb, 6)