Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez.” (Nesai`nin rivayetinde “…hayır şeylerden” ziyadesi mevcuttur.)

Kütübü Sitte – Hadis No: 30