“Şimdilik onları bağışla, kendilerine güzel davran.”

* Hicr sûresi (15), 85