Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller.

(Müminun Suresinin 55. ve 56. Ayetleri)