13 – Nice şehirler vardı ki, halkı, seni süren  Mekke şehri’nin halkından daha kuvvetli idiler.
İşte Biz, onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

* Muhammed Suresi