Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kâmil manada müslüman olasın!.

(Tirmizî, 4/551; İbn Mace, 2/1410; Müsned, 2/310)