Hz. Muaz İbnu Cebel (ra) anlatmıştır:
“ İki kişi Resulullah (sav)’ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resulullah (sav) buyurdular:”
“ Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: “Eûzu billahi mineşşeytanirracim.”