8 – Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah’tan müstağni gören
9-10 – O en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.
11 – O aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda etmez. [6,110]

* LEYL SÛRESİ