Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“ ALLAH Teâla Hazretleri şöyle buyurdular:”
‘ Ey ademoğlu! Kendini ibadetime ver, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakrımı da kapamam.’”