Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini,

din kardeşi için de arzu etmedikçe tam iman etmiş olmaz.

(Müslim, İman: 71)