“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”

* Buhârî, Müslim, Tİrmizî, Nesâî, İbn Mâce