Bir kimse kendisi için sevip istediği bir iyiliği kardeşi (arkadaşı) için de sevip istemedikçe mümin olamaz (imanda olgunluğa eremez).

(Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71)