Yalan söylemekten de kaçının,
Çünkü yalan kişiyi günaha, günah da Cehenneme götürür,
Kişi yalan söyleye söyleye neticede
Allah katında “Kezzap” -çok yalancı- olarak yazılır.

(Buhari, Edeb: 69)