Ubade İbnu’s- Samit (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“ Kim ALLAH’a kavuşmayı severse, ALLAH da ona kavuşmayı sever. Kim ALLAH’a kavuşmaktan hoşlanmazsa ALLAH da ona kavuşmaktan hoşlanmaz!”
Hz. Aişe (ra:) “Biz ölmekten hoşlanmayız.” dedi. Aleyhisselatu vesselam (buyurdu):
“ Kasdımız bu değil. Lakin, mü’mine ölüm gelince, ALLAH’ın rızası ve ikramıyla müjdelenir. Ona, önünde (ölümden sonra kendisini bekleyen) şeyden daha sevgili bir şey yoktur. Böylece O, ALLAH’a kavuşmayı sever, ALLAH da ona kavuşmayı sever.”
“Kafir ise, ölüm kendisine gelince ALLAH’ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. Bu sebeple onu önünde (kendini bekleyenlerden) daha menfur bir şey yoktur. Bu sebeple de ALLAH’a kavuşmaktan hoşlanmaz, ALLAH da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.”