Muğîra (r.a.): “Hz. Peygamber (s.a.v.)’i “Şüphesiz benim üzerimden yalan söylemek, öyle  herhangi bir yalan gibi değildir. Kim bilerek benim üzerimden yalan söylerse cehennem deki yerine hazırlansın.” diye buyururken işittim” demiştir.