“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksiltme olmaz.”

[Tirmizî, Savm 82; İbnu Mâce, Sıyâm 45]