Kim halkın öfkesini dinlemeden Allah’ın rızasını ararsa

Hz. Muaviye (ra)’nin anlattığına göre, Hz. Aişe (ra)’ya:
“Bana bir mektupla tavsiyelerini yaz, fakat çok şey yazma!” diye bir mektup yolladı. Hz. Aişe (ra) de cevaben şöyle yazdı:
“ Selam üzerine olsun! Emma ba’d: Ben Resulullah (sav)’ın:
“Kim halkın öfkesini dinlemeden ALLAH’ın rızasını ararsa, insanların sıkıntısına karşı ALLAH kifayet eder. Kim de ALLAH’ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa, ALLAH onu insanlara havale eder.”
dediğini işittim. Selam üzerine olsun!”