“Kim Kur’an okursa (isteyeceğini) ALLAH’tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur’an okuyup, okudukları mukabilinde halktan (dünyalık) isteyecekler.”

(Tirmizi,  Sevâbu’l-Kur’an 20)