“ Kim mü’mine zarar verirse ALLAH da onu zarara uğratır. Kim de mü’mine meşakkat verirse, ALLAH da ona meşakkat verir.”