Cabir (r.a.) anlatıyor:
Resulullah (s.a.v.)’den (girmek için) için istedim. Bana ‘Kim o?’ dedi.‘Benim’ diye cevap verdim. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) ‘Ben, ben!’diye söyleniyordu. Sanki böyle cevap vermemi beğenmemişti.
[Buhârî (11/29); Müslim (2155)]