“Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.”

[Buhari, Savm 26, Eyman 15; Müslim, Sıyâm 171; Tirmizî, Savm 26; Ebu Dâvud, Savm 39]