“Kimin arzusu ahiret olursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya ona hakir gelmeye başlar.

Kimin hedefi de dünya olursa, Allah iki gözünün arasına (dünyanın) fakirliğini koyar, işlerini de  darmadağınık eder. Netice olarak, dünyadan  da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez.”

[Tirmizî, Kıyamet 31]