Huzeyfe (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:
“ Bir mü’minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir.” Orada bulunanlar:
“Kişi nefsini nasıl zelil kılar?” dediler.
“ Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!” buyurdular.”