“Kişi sevdiği ile beraberdir.”
(Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165)