Kişi yaşadığı hâl üzere ölür.”

(Müslim, Cennet, 83)