Abdullah b. Amr b. As’ın (r.ahm.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.): “Kişinin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü! Kişi ebeveynine söver mi? dediler. “Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da onun babasına söver. Yine bir kimse, başkasının annesine söver, o da, onun annesine söver” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 130