“Kişinin malayani (ne dünyaya ne de ahirete yaramayan işler, konuşmalar, düşünceler) şeyleri terki İslam’ının güzelliğinden ileri gelir.”

[Tirmizî, Zühd 11; Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 3]