“Kitabı sağ tarafından verilen: İşte alın, okuyun kitabımı, der.”

* Hâkka sûresi (69), 19