1 – Fecre,
2 – O on geceye,
3 – Çifte ve teke,
4 – Akıp giden geceye yemin olsun ki:
Kıyamet gelecektir.

* FECR SÛRESİ