“Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah onlara nazar etmez: 

Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, 

erkekleşen kadın ve deyyus kimse.”

[Nesâî, Zekat 69]