“Kıyamet günü birbiriyle ilk dâvalaşacak olan kadın ile erkektir. Vallahi! Kadının dili konuşmayacak, ama el ve ayakları kendi aleyhine olmak üzere, işlediği yüz kızartıcı şeylere şâhitlik edecektir. Erkeğin el ve ayakları da eşine yaptığı eziyetler hakkında aleyhinde şâhitlikte bulunacaktır.”

(Deylemî, hadis no: 37)