“Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağınlacaksınız. O halde güzel isimler koyunuz.” (Eba Ddvad, Edeb, 61)