Ümmetimden bir cemaat, Kıyamete kadar hak uğrunda cihat yapmaya devam edecek. Onlara muhalefet edip düşmanlık yapanlar, onlara bir zarar veremeyecektir.

(Müslim, İman: 247)