Üç gündür hiçbir şey yiyememiştir… Kızı Fatma (r.anha)’ya giderek evinde yiyecek bir şeyler olup olmadığını sorar:
“Kızım! Sende yiyecek bir şey yok mudur? Ben çok açım.”
Fatma (r.anha):
“Canım sana feda olsun babacığım! Yemin ederim ki bende de size yedirecek bir şey yoktur.”diye cevaplar.
Bu sırada peygamberliğinin yanı sıra bir devletin de başkanıdır… Başka bir gün kızı Fatma (r.anah) yeni pişirdiği arpa ekmeğinden bir parça da peygamber babasına götürür. Hz. Muhammed (asv)  kızına:
“Vallahi kızım, üç gündür baban bir şey yememiştir.”der. Bu sırada da devlet başkanıdır.[12]

[12]M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e., I/383 ve IV/482.