Kocasına sevgi ile bağlı olan ve çocuk yapabilen kadınlarla evlenin.
Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzu isterim.
Onunla iftihar ederim.

(Ebu Davud, Nikah: 3)