Resulullah (SAV) iki şeyden birini tercih etmek durumunda olduğu zaman, günah olmadığı müddetçe, daima kolay olanını tercih ederdi.

Eğer günah söz konusu olursa, insanlar arasında ondan en çok uzak duran da yine O olurdu.

Resullullah (SAV) Allah’ ın haram kıldığı şeylerden birinin işlenmesi dışında, kendi şahsı ile ilgili bir meseleden dolayı asla kin tutup öç almamıştır.

(Buhari, Hudud: 10)