Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

(Buhari, İlim, 11, Megazi, 60; Müslim, Cihad, 4)