“Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez.”

* Bakara sûresi (2), 185