Bir gün yolda giderken açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görür. Yüzü bulutlanır ve devenin sahibine döner:
    “Konuşamayan bu hayvana bakarken Allah’tan kork!”[2]

[2] Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi (l). s.47.