Münâfığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz.  Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.”
 (Buhârî, Îmân 24, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Edeb 69;)