“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek: “Korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da âhirette de sizlere dostuz. Esirgeyip bağışlayan Allah’ın ikrâmı olarak   (cennette) canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey sizindir’ derler.”

* Fussilet sûresi (41), 30-32