“Hayır! Bilâkis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.”

(Mutaffifîn, 14)