“Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”

* Ankebût sûresi (29), 45