Kütüb-i Sitte Hadis 1792

Ebu Selâm, Hz. Enes (radıyallâhu anh)’ten naklediyor: “Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim: “Kim akşama ve sabaha erdiği zaman: “Rabb olarak Allah, din olarak İslâm’a, resül olarak Muhammed (aleyhissalatu vesselâm)’e razı olduk” derse onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur”.Rezin bu duaya: “Kıyamet günü” ifadesini ilave etmiştir.Ebü Dâvud, Edeb 110, (5072) İbnu Mâce, Dua 14, (3870).