Kütüb-i Sitte Hadis 1863

Buhâri ve Tirmizi’de gelen bir rivâyette Hz.Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) diyor ki: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı işittim, demişti ki: “AIIah’a kasem olsun, ben günde Allah’a yetmiş kere istiğfar ediyorum tevbede bulunuyorum.”Buhâri, Daavât 3; Tirmizi, Tefsir, Muhammed, (3255).