Kütüb-i Sitte Hadis 1991

Sâlim, babası Abdullah İbnu Ömer’den naklen anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) (mallardan alınması gereken) zekâtlarını miktarını belirten bir kitap yazmıştı. Âmillerine göndermeden vefat etti. Resülullah onu kılıncına yakın olarak asmıştı. Hz. Ebü Bekir (radıyallâhu anh), ölünceye kadar onunla amel etti. Sonra Hz. Ömer (radıyallâhu anh) de ölünceye kadar onunla amel etti. Bu kitapta şunlar yazılı idi:Develer1) 5 devenin zekatı 1 koyundur.2) 10 devenin zekatı 2 koyundur.3) 15 devenin zekatı 3 koyundur.4) 20 devenin zekatı 4 koyundur.5) 25’e ulaştı mı 35’e kadar, zekat bir bintu mehaz’dır.6) 36’ya ulaştı mı 45’e kadar, zekat bir ibnu lebun’dur.7) 46’ya ulaştı mı 60’a kadar, zekat bir hıkka’dır.8) 61’e ulaştı mı 75’e kadar, zekat bir ceza’a’dır.9) 76’ya ulaştı mı 90’a kadar, zekat 2 ibnetu lebûn’dur.10) 91’e ulaştı mı 120’ye kadar, zekat 2 hıkka’dır.11) Deve 120’den fazla ise zekat her elliye bir hıkka; her kırka bir ibnetu lebûn zekat gerekir.Koyuna Gelince12) 40’a ulaşınca 120 koyuna kadar zekatı 1 koyundur.13) 121’e ulaşınca 200 koyuna kadar zekatı 2 koyundur.14) 201’e ulaşınca 300 koyuna kadar zekatı 3 koyundur.15) 300’ü aştı mı her 100 koyuna bir koyun zekat düşer, yüzden aşağıda kalan küsurata zekat düşmez.16) Zekat korkusuyla müctemi (birleşik) olanlar ayrılmaz, müteferrik (ayn) olanlar da birleştirilmez.17) İki ortağın malından alınan zekatta, her ikisi de adalet üzere birbirlerine müracaat ederler.18) Zekât olarak, çok yaşlı ve ayıplı olan hayvan alınmaz.19) Zühri der ki: “Zekatı almak üzere memur geldiği vakit, koyunlar üç sınıfa ayrılır: Üçte biri kötü, üçte biri iyi, üçte biri de vasat. Zekat memuru, zekat payını vasat kısmından alır.” Zühri, sığırdan bahsetmez.”Tirmizi, Zekat 4, (621); Ebu Davud, Zekat 4, (1568, 1569, 1570); İbnu Mace, Zekat 9, (1798).