Kütüb-i Sitte Hadis 2349

Muhammed ibnu Amr İbni’l-Hasen İbni Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Haccâc, Medîne’ye geldiğinde namazı mütad vaktinden tehir ediyordu. Bunun üzerine Câbir İbnu Abdillah (radıyallâhu anh)’a (namazların vakti hakkında) sorduk. Bize şu açıklamayı yaptı:Nesâî’nin Enes (radıyallâhu anh)’ten yaptığı rivayette şöyle denmiştir: Sabahı, göz(ün görme ufku) genişleyinceye kadar kılardı.”Nesâî 29, (1, 278).