Kütüb-i Sitte Hadis 2550

Abdullah İbnu Şeddad anlatıyor: “Ben Hz. Ömer (radıyallâhu anh)’in: “Ben üzüntü ve hüznümü yalnız Allah’a açarım…” meâlindeki âyeti (Yüsuf 86) okurken (boğuk boğuk çıkan) sesini en arka safta olduğum halde işittim…”Buhârî, Ezân 70, (Bâb başlığında senetsiz olarak zikreder.)